آخرین خبرها

منطقه ایمن عملکرد یک پلاستیک قسمت دوم

 

تعريف VSP : درجه حرارت نقطه نرمی ویکات، که به آن سختی ويکات[1] نیز گفته مي­شود، عبارتست از تعیین نقطه نرمی­ براي پلاستیک­های گرمانرمی که دارای گستره ذوب دقیق و مشخصی نیستند، مانند پلاستیک­های آمورف.

نحوه اندازه­ گیری این پارامتر به این شیوه است که نمونه­ای استاندارد به ابعاد 10 × 10 mm و ضخامت (3-6.5 mm) تحت بار 10 N یا 50 N قرار می­گیرد، نیرو از طریق سنبه­ای با سطح مقطع مربع یا مدوّر به مساحت 1 mm2 به وسط سطح آزمونه، درون حمامی که سیال آن را روغن سیلیکونی، گلسیرین، یا اتیلن­گلایکول تشکیل می­دهد، منتقل می­ شود.

با افزایش درجه حرارت محیط و ­ازدیاد نوسانات ملکولی و کاهش نیروهای فیزیکی بین ملکولی نمونه، پلاستیک نرم­ تر می­ شود تا آن حد که سوزن بتواند  در داخل نمونه 1 mm نفوذ کند. 

نفوذ یک میلیمتر در داخل آزمونه، به منزله­ ی پایان آزمایش است و درجه حرارتی که در آن این لحظه باعث ظهور این  پدیده شده است به­ نام درجه حرارت نقطه نرمی ویکات آن پلاستیک نامیده می­ شود.

شماره روش آزمون استانداردی که بر اساس آن می­توان این آزمایش را انجام داد ASTM D 1525-07  می­باشد، شایان ذکر است که ISO 306  نیز انطباق زیادی با نسخه­ ی ASTM معادل آن دارد.

در شکل (1) نمایی از سوزن دستگاه اندازه ­گیری نقطه نرمی ویکات نشان داده شده است. در جدول (4) درجه حرارت نقطه نرمی چند پلاستیک آمورف که امکان تعیین محدوده ذوب آن­ میسّر نیست نشان داده شده است.

action1

 شکل (1) نمایش سوزن دستگاه اندازه­ گیری نقطه نرمی ویکات

 

 

 

 

جدول (4) درجه حرارت نقطه نرمی چند پلاستیک آمورف که امکان تعیین محدوده ذوب آن­ها­ میسّر نیست 

Melting or Softening Range( °C ) Thermoplastics
70-115(softens)

75-90 (softens)

 

about 110

about 120

about 130

125-135

115-140 (softens)

120 (softens)

125-175

130-150 (softens)

165-185

160-170

170-180

180-190

200-220

210-220

215-225

220-230

225-230

250-260

255-265

325-335

Polystyrene

Polyvinyl chloride

Polyethylenes

density 0.92 g/cm3

density 0.94 g/cm3

density 0.96 g/cm3

Polybutene-1

Polyvinylidene chloride

Polymethyl methacrylate

Cellulose acetate

Polyacrylonitrile

Polyoxymethylene

Polypropylene

Nylon 12

Nylon 11

Polytrifluoro chloro ethylene

Nylon 6,10

Nylon 6

Polycarbonate

Polybuthylene terephthalate

Polyethylene terephthalate

Nylon 6,6

Polytetrafluoroethylene(Teflon)

 

آشنایی با استاندارد ASTM D 648 و ویژگی­های آن

روش آزمون معمول برای انجام این آزمایش (ASTM D 648-06) است که معادل ISO آن ISO 75  مي­ باشد.

این آزمایش به ­طور ویژه برای کنترل و بهبود کیفیّت کاری نمونه­ های تحت بررسی مفید است.

درجه حرارت کاربردی حداکثر یک پلاستیک، از روی پایین­ ترین درجه حرارتی که در آن تغییری در خواصّ پدید می­ آید، برای کاربرد تحت آزمایش، مشخّص می­ شود.  

با کمک این آزمایش مرز مجاز درجه حرارت کاری قطعه ­ی پلاستیکی مورد نظر مشخّص می­ شود.

آزمایش تعیین درجه حرارت انحراف گرمایی، جزء آزمون­های معتبر برای کوتاه[2] مدت است، بنابر این در طراحی قطعه به تنهایی نباید مورد استناد قرار گیرد.

 پارامترهای دیگر مانند مدت زمانی که نمونه در معرض حرارت بالا قرار می­ گیرد، سرعت بالا رفتن درجه حرارت در حین انجام آزمایش، وزن بار ثابتی که به آزمونه اعمال می­شود، و ابعاد نمونه روی عملکرد آن موثرند و HDT  آن را تغییر می ­دهند.

استفاده از دو بار ثابت (0.46 MPa), (66 Psi)  و (1.8 MPa), (264 Psi) در این آزمایش معمول­ تر است، هر چند بنابر ضرورت گاهی از دو بار ثابت (5.0 MPa), (725 Psi) و (8.0 MPa), (1160 Psi) نیز در انجام این آزمایش استفاده می ­شود.

 

نحوه­ ی انجام آزمایش تعیین درجه حرارت واپیچی

نمونه­ های پلاستیکی که برای انجام این آزمایش انتخاب می ­شوند باید در دمای اتاق، سخت یا نیمه سخت باشند.

ابعاد نمونه ­های استاندارد که در روش آزمون (ASTM D 648-06) برای انجام این آزمایش پیشنهاد شده­ اند برابر با    5 × 0.5 × 0.25 inch که معادل با 127 × 13 × 3 mm  می­­ باشند

طبق روش آزمون (ASTM D 648-06) در اين آزمون بنابر نرمي يا سختي نمونه تحت آزمون از يكي از دو وزنه    66 Psi يا 264 Psi استفاده مي­  كنند.

جهت اعمال نیرو بر آزمونه­ ها باید به صورت عمود بر سطح و در جهت ضخامت آن­ها وارد می­ شود.

قبل از شروع آزمایش ابتدا نمونه­ هاي استاندارد را روي دوپايه نگهدارنده قرار داده، درحالی که تنش خمشي معيّن بر وسط آن­ها اعمال می ­­شود، به داخل حمامی از روغن سیلیکون وارد گردند.

سرعت افزايش دمای حمام اين آزمايش 2 °C/min پيشنهاد شده، تا آنکه نمونه­ های تحت تنش خمشی به درجه حرارتی برسند که ميزان خمش نمونه 0.25 mm گردد، در این لحظه آزمايش تمام، و نتيجه ثبت مي­ شود. 

نمونه­ های مناسب از نظر استاندارد برای انجام این آزمایش، اولاً هم­جنس با سطوحی کاملاً صاف باشند، ثانیاً از نظر تعداد حضور حداقل دو عدد پیشنهاد شده ­است.

در شكل (2) تصويري نمادين از قسمت­هاي مهم دستگاه اندازه­ گيري­ كننده درجه­ حرارت انحراف گرمايي نشان داده شده است. در شكل (3) تصوير حقیقی یک دستگاه اندازه­ گيري­ كننده درجه­­ حرارت انحراف­ گرمايي نشان داده شده است.

action2

شكل (2) ارائه­ ي تصويري نمادين از قسمت ­هاي مهم يك دستگاه اندازه­ گيري­ كننده درجه ­حرارت انحراف گرمايي

 

در هر آزمايش بهتر است پنج یا شش نمونه تحت آزمایش قرار داده ­شوند، پس از شروع آزمون و با بالا رفتن دما، اولين نمونه به درجه حرارت انحراف گرمايي مي­ رسد در همين لحظه دستگاه با زدن بوق دما و شماره نمونه را ثبت مي ­كند، مدت كوتاهي بعد دومين و سومين و چهارمين و پنجمين نمونه به دماي HDT خود مي­ رسند.

action3

شكل (2) ارائه­ ي تصويري حقیقی از قسمت­هاي مهم يك دستگاه اندازه ­گيري­ كننده درجه­ حرارت انحراف گرمايي

 

دستگاه با گرفتن ميانگين از نتايج به­دست آمده، درجه انحراف گرمايي پلاستيك تحت آزمايش مشخّص مي­ کند.

در جدول (5) درجه حرارت خمیدگی یا واپیچی تعدادی از پلاستیک­های مهندسی و صنعتی نشان داده شده است.

 

                    جدول (5) ارائه­ ی درجه حرارت خمیدگی یا واپیچی تعدادی از پلاستیک­های مهندسی و صنعتی

High ( °C) Low ( °C) Plastics High ( °C) Low ( °C) Plastics
 

232

360

 

 

135

174

232

271

 

 

66

91

 

193

238

 

 

100

174

195

204

 

 

66

70

Polyimids

PEI

PI

Sulfur containing polymrs

PPS

PSU

PES

PAS

Aditional thermoplastics

ANC

TPU

 

44

91

60

 

74

96

104

104

118

 

100

85

 

77

112

 

95

104

60

70

 

66

66

85

174

355

132

 

136

149

170

166

 

90

---

118

 

38

79

45

 

76

77

93

101

101

 

68

      75

 

60

94

 

68

75

40

35

 

21

63

50

110

180

121

 

85

107

162

160

 

46

126

54

Polyolefins

LDPE

HDPE

PP

Styrenics

PS

HIPS

ABS

SAN

SMA

Acrylics

PMMA

PVC/MA

Polyvinylchlorides

PVC

CPVC

Polyamids

N6

N66

N11

N12

Polyesters

PET

PETG

PBT

PAR

LCP

PC

Polyethers

POM

PPO

PAEK

PEEK

Fluoroplastics

PTFE

CTFE

PVDF

 

 

 

 

موارد کاربردی درجه حرارت واپیچی گرمایی

یکی از موارد مهم کاربرد پارامتر  HDTبراي پلاستيك­هاي گرمانرم در هنگام قالب­گيري تزریقی، تشخيص رسیدن  دمای مذاب پلیمری به درجه حرارت کمتر از HDT پلاستیک قالب­گیری شده در داخل قالب، و فرا رسیدن زمان مناسب برای خروج قطعه از قالب است، که از این نظر HDT پارامترهاي بسیار مهم و كليدي به حساب مي­آيد.

اگر هنگام سرد شدن قالب­ و بيرون آوردن قطعه از قالب، دماي پلاستیک بالاتر از HDT آن باشد، چون قطعه هنوز ثبات ابعادي خود را به ­دست نياورده، در اثر تنش­ هاي وارد بر آن براي خروج از قالب، آسيب مي ­بيند و به خاطر نيروهاي وارد بر آن كج و  فرو رفته مي­ شود.

ثابت شده است كه از نظر قوام ثبات ابعادي پلاستيك­ها در برابر افزايش درجه حرارت، و عدم ایجاد نیروی پسماند در قطعه قالب­گیری شده، توجه به ویژگی HDT و رعایت آن از اهمیّت زیادی برخوردار است.  

در طراحی، جایگزینی، انتخاب پلاستیک­­ها و پيش­بيني صحيح خواصّ حرارتی یک قطعه­ ی پلاستیکی ویژگی HDT از جمله پارامترهای بسیار مهمی است که باید مورد رجوع و توجه قرار گیرد. 

این درجه حرارت در بین انواع و حتی گونه­های هر مجموعه از پلاستیک­ها تغییر می­کند و به تبع در کاربردهای آن­ها نیز تفاوت­ هایی مشاهده می­ شود.

هنگامی که یک ماده پلاستیکی در ساخت یک ماشین ظرف­شویی مورد استفاده قرار می ­گیرد و ایمنی کاربرد آن از سوی سازنده اعلام می­شود، در بر دارنده این حقیقت است که در حین عملکرد قطعات در تماس مستقیم با مواد شوینده و حرارت (تا حدود 85 °C) دچار تعییرات ابعادی واپیچی نمی­شود، در حالی که ممکن است برخی از مواد پلاستیکی دیگر تا این درجه حرارت تاب بردارند، و شکل خود را از دست بدهند، و مطمئناً در دمای بالا مواد شوینده تاثیر تورمی و انحلالی روی گروهی از پلاستیک­ها خواهند داشت، که در طراحی قطعات این ماشین، پایداری شیمیایی قطعات در برابر شوینده در درجه حرارت عملکرد دستگاه در نظر گرفته شده است. 

 

منابع و مراجع

  1. نعمتي سعید، شرح و بررسي ويژگي‌هاي شيميايي، حرارتي و مکانيکي پلاستيک‌هاي گرمانرم مهندسي و فوق مهندسي، چاپ اول، انتشارات دادخواه، 1393.
  2. نعمتی سعید، کنترل کیفیّت پلاستیک­های گرمانرم، (مراحل ارزیابی را طی می­کند).
  3. روش آزمون استانداردASTM D 648-06 برای اندازه­گیری درجه حرارت خمیدگی گرمایی پلاستیک­ها
  4. روش آزمون استانداردASTM D 1525-06 برای اندازه­گیری درجه حرارت نرمی (ویکات) پلاستیک­ها
  5. www.polymeresabz.com
  6. Harper C.A, Baker A. M., Mead J. , Handbook of plastics, Elastomers and composites, fourth edition, McGraw-Hill, university of Massachusset, Massachusset.
  7. MatWeb.com/reference/deflectio temperature.aspx.

سعید نعمتی

 

[1] Vicat hardness

[2] Short term

[ratings]     

درباره‌ی پلیمر سبز

همچنین ببینید

وبینار بازیافت پلاستیک ها در سال 1402

بازیافت پلاستیک ها در سال 1402 این وبینار برگزارگردید با وارد کردن نام و تلفن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *