4 نکته مهم در گرانول سازی

 فاطمه ارشادی چند نکته مهم درمورد گرانول سازی به شما آموزش می دهد. این آموزش ها در مورد شرط ترکیب کردن مواد در گرانول سازی, تنظیم دما در گرانول سازی(پروفایل دمایی), شرط اولیه تولید گرانول با کیفیت و گرانول عدسی بهتر است یا رشته ای بصورت کوتاه و کاربردی در غالب ویدئو آورده شده است.…