دستگاه پرس افقی

قیمت دستگاه پرس افقی وظیفه:کاهش حجم مواد ضایعات کارتن , پلاستیک, آلومینیوم, کاغذ و مقوا برای کاهش هزینه حمل و نقل مشخصه: وزن عدل برای عمودی80-120کیلوگرم عمودی:مناسب برای ظرفیت پایین شامل 2-3 تن در روز مزایا :دارای جک بیرون انداز . مناسب برای کاغذ و کارتن  . ضایعات پلاستیک و پرس ضایعات فلزی مانند آلومینیوم .…