147-بررسی انواع مستربچ‌های پایدارکننده در برابر UV

بررسی انواع مستربچ‌های پایدارکننده در برابر UV بررسی انواع مستربچ‌های پایدارکننده در برابر UV یا آنتی یو وی بررسی انواع مستربچ‌های پایدارکننده در برابر UV تمام محصولات پلاستیکی در معرض حرارت، نور و اکسیژن، می‌توانند در معرض تخریب قرار بگیرند و خواص فیزیکی و مکانیکی خود را از دست بدهند. فرآیند تخریب را می‌توان به…