آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : گرانوی پلاستیک- روان کننده- کاهش گرانوی- پلاستیک ضربه- روان کننده داخلی- روان کننده خارجی- سوختگی پلاستیک- نوع افزودنی

کار روان کنند ها و انواع آنها چیست؟

روان کننده ها افزودنی هایی هستند که نقش کاهنده جاذبه و اصطکاک بین سطوح داغ دستگاههای شکل دهنده و سطح پلیمر مذاب دارند .هدف از این عمل آسیب نرسیدن به آن در حین فرایند می باشد.   کار روان کنند ها و انواع ان ها چیست؟ وظیفه روان کننده : …

بیشتر...