دستگاه هات واش

دستگاه هات واش وظیفه دستگاه هات واش پت: شستشوی پلاستیک و پت با آب گرم  جداکردن چسب و چربی و آلودگی مورد مصرف:خط  هات واش پت و سایر پلاستیکها انواع دستگاه هات واش: تک جداره, دو جداره ,با پکیج و بدون پکیج و جداکننده لیبل     پت یکی از پلاستیک هایی است که بازیافت…