دستگاه فرکشن

قیمت دستگاه فرکشن ماشین وظیفه دستگاه فرکشن: شستشوی پلاستیک و پرک پت با آب بوسیله سایش و اصطکاک. مزیت دستگاه فرکشن:  جداسازی لیبل و چسب از پرک پت و کمک به شفافیت بیشتر پرک پت و کاهش پی پی ام خروجی پرک پت. مورد مصرف دستگاه فرکشن:  خط هات واش پت و سایر پلاستیکها و…