دستگاه هات واش

دستگاه هات واش وظیفه دستگاه هات واش پت: شستشوی پلاستیک و پت با آب گرم  جداکردن چسب و چربی و آلودگی مورد مصرف:خط  هات واش پت و سایر پلاستیکها انواع دستگاه هات واش: تک جداره, دو جداره ,با پکیج و بدون پکیج و جداکننده لیبل     پت یکی از پلاستیک هایی است که بازیافت…

دستگاه فرکشن

قیمت دستگاه فرکشن ماشین وظیفه دستگاه فرکشن: شستشوی پلاستیک و پرک پت با آب بوسیله سایش و اصطکاک. مزیت دستگاه فرکشن:  جداسازی لیبل و چسب از پرک پت و کمک به شفافیت بیشتر پرک پت و کاهش پی پی ام خروجی پرک پت. مورد مصرف دستگاه فرکشن:  خط هات واش پت و سایر پلاستیکها و…