آخرین خبرها
خانه / آخرین مهلت استفاده از تخفیفات نمایشگاه تهران پلاست

آخرین مهلت استفاده از تخفیفات نمایشگاه تهران پلاست

آخرین مهلت استفاده از تخفیف ۴۰ درصدی محصولات و ۵درصدی

دستگاهها  در آخرین روز نمایشگاه تهران پلاست سالن A غرفه ۳۹

شرکت پویا پلیمر امیرکبیر

     

error: www.polymeresabz.com