آخرین خبرها
خانه / دانلود رایگان / دانلود رایگان شناسایی

دانلود رایگان شناسایی

روش های سریع شناسایی پلاستیک ها روش ph متری

یکی از روشهای سریع شناسایی پلاستیک ها استفاده از کاغذ پ.هاش متری است. این روش کمتر در روشهای شناسایی سریع و کم هزینه پلاستیک ها استفاده می گردد ولی یکی از روشهای کارآمد می باشد. مهندس سعید نعمتی در این فیلم ,این روش را آموزش می دهند...  

بیشتر...
error: www.polymeresabz.com