آخرین خبرها

اخبار سریع

چالش 3 روزه

کارآفرین بازیافت پلاستیک هستید و نمی دانید چطور در این صنعت سرمایه گزاری کنید؟ با شرکت در چالش 3 روزه کارخانه بازیافت پلاستیک حداقل 300.000.000 میلیون تومان سرمایه خود را حفظ کنید. چالش 3 روزه برای صاحبان کارگاه بازیافت پلاستیک و کارآفرینان   نگاهی به برنامه زنده چالش 3 روزه …

بیشتر...