135- سود بازیافت پلاستیک برای چه کسانی بیشتر است؟

سود بازیافت پلاستیک   سود بازیافت پلاستیک برای چه کسانی بیشتر است؟افرادی که از جداسازی و شناسایی پلاستیک ها و ضایعات پلاستیک ها آگاهی دارند سود بازیافت پلاستیک ,هدف از این مقاله بررسی نحوه تفکیک صحیح بار دوره ای است . پرداختن به این موضوع که چرا برخی از آسیاب کاران پلاستیک سود بیشتری نصیبشان…

دانلود فیلم آموزشی 1 ساعته

تشکر از پیگیری شما دوست عزیزم دانلود :جزوه آموزشی  جزوه آموزشی دانلود فیلم های اموزشی کاربردی http://dl.polymeresabz.com/daramad_az_pelastic_3.mp4 http://dl.polymeresabz.com/hamayesh_4.mp4 http://dl.polymeresabz.com/hamayesh_3.mp4 http://dl.polymeresabz.com/hamayesh_2.mp4 http://dl.polymeresabz.com/hamayesh_1.mp4 یک پیشنهادویژه  دوستانی که علاقه مند به شروع کاربازیافت بدون هدر رفت سرمایه ورسیدن به درآمد چنده میلیونی هستند. یک پیشنهاد ویژه برای دوستانی که موفق به دانلود این هدیه ویژه شدن می توانند…

134 – دستگاه فلات تانک یا دستگاه لیبل گیر؟

فلات تانک یا لیبل گیر دستگاه فلات تانک یا لیبل گیر کدام درست تر است یا درست تشخیص داده می شود؟ یک خط بازیافت و شستشوی ضایعات پلاستیک دارای حداقل یک دستگاه فلات تانک و یا مخزن شستشو است. محل قرار گیری این دستگاه در یک خط بازیافت پلاستیک پس از دستگاه آسیاب یا خرد…