توجه ⇐ اصلاحیه فیلم سوم: این سمینار در تاریخ 3 و 4 خرداد برگزار میشه و ثبت نام تا 24 اردیبهشت با تخفیف انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر روی تصویر زیر کلیک کنید: