آخرین خبرها

گرانول بازیافتی هاش بی رنگ و عسلی

گرانول بازیافتی هاش بی رنگ و عسلی موجود است.

ظرفیت تولید 25 تن در ماه

موبایل 099039551101

آموزش رایگان از آسیاب تا گرانول

close-link
error: www.polymeresabz.com